Categories: Մեդիա

user

Share

Բանեցված անվադողերի բացօթյա և ջրային միջավայրում կուտակումը/պահումը և թաղումը, ինչպես նաև այրումը բնապահպանական մի շարք վտանգներ են պարունակում։