Անվադողերի, յուղերի եվ այլ պինդ թափոնների անվտանգ վերամշակում

Արդյունքում ստացվում է երկրորդային հումք՝ տեխնիկական ածխածին, դիզելային վառելիք և մետաղաջարդ

Պատմություն

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2014թ.-ին:

Լիցենզիա

ՀՀ Կառավարության 667-Ա որոշմամբ մեզ տրվել է վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման N11 լիցենզիան

Խնդրի էությունը

Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում առաջանում է շուրջ 17.2 հազար տոննա բանեցված անվադող, որոնք հիմնականում այրվում են ջերմոցներում, թաղվում են պոչամբարներում կամ ոչ արտոնված կարգով հայտնվում են աղբավայրերում:

Անվերահսկելության պայմաններում այս ամենը խիստ բացասաբար է ազդում մարդու և բնության վրա, կարող է ընդհուպ քաղցկեղի առաջացման պատճառ դառնալ:

Գործունեություն

Առաջարկում ենք թափոսնների վնասազերծման հետեվյալ ծառայությունները

Հավաքագրում

Բանեցված անվադողերը մեր միջոցներով հավաքվում և տեղափոխվում են ընկերության տարածք, որտեղ տեսակավորվում և վերամշակվում են

Տեխնոլոգիա

Խոշոր անվադողերը բաժանվում են մասերի և վնասազերծվում են վերամշակման ժամանակակից անթափոն տեխնոլոգիաներով

ՇՄԱԳ

Վերամշակման արդյունքում առաջացած աղտոտվածության առավելագույն մակարդակը ՍԹԽ-ները չի գերազանցում

Գործընկերներ

AM-Eska-ն հաջողությամբ համագործակցում է հետեվյալ կազմակերպությունների հետ