+ 374 77 44 27 33    info@eska.am

Վերականգնվող էներգիայի արժեքավոր աղբյուր՝ թափոնի փոխարեն

Նպաստում ենք հանածո վառելիքի խնայողությանը եվ CO2-ի արտանետումների նվազեցմանը, անվտանգ վերամշակման արդյունքում աղբից ստանում ենք պիտանի հումք
Իմանալ ավելին

Վերամշակում ենք հնամաշ անվադողեր

Սեփական միջոցներով ձեռնամուխ ենք եղել բնապահպանական այս սուր խնդրի լուծմանը
միանալ

Կիրառում ենք պիրոլիզի եղանակը
/չենք այրում/

Անվադողերի կուտակումն ու այրումը կարող է հանգեցնել քաղցկեղի
Կուտակումների մասին հայտնել

Արտադրում ենք որակյալ պիրոլիզային վառելիք

Ձեռք բերե՛ք, խնայե՛ք 30-40% միջոցներ,
աջակցե՛ք բնությանը

որակական տվյալներ

Բանեցված յուղերի այրումը խիստ վտանգավոր է

Չվերամշակելու դեպքում 1լիտր յուղը
կարող է աղտոտել 1 միլիոն լիտր ջուր

վնասազերծման համար դիմել

Քարթրիջներ, այլ
բաղադրիչ սարքեր

Իրականացնում ենք անվտանգ
վնասազերծում

վերամշակման հանձնել

Բարի գալուստ AM-Eska

Համակարգային լուծում սուր բնապահպանական խնդրին

Անվադողերի, յուղերի եվ այլ պինդ թափոնների անվտանգ վերամշակում

Արդյունքում ստացվում է երկրորդային հումք՝
տեխնիկական ածխածին, դիզելային վառելիք և մետաղաջարդ

Պատմություն

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2014թ.-ին:

Լիցենզիա

ՀՀ Կառավարության 667-Ա որոշմամբ մեզ տրվել է վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման N11 լիցենզիան

Խնդրի էությունը

Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում առաջանում է շուրջ 17.2 հազար տոննա բանեցված անվադող, որոնք հիմնականում այրվում են ջերմոցներում, թաղվում են պոչամբարներում կամ ոչ արտոնված կարգով հայտնվում են աղբավայրերում:

Անվերահսկելության պայմաններում այս ամենը խիստ բացասաբար է ազդում մարդու և բնության վրա, կարող է ընդհուպ քաղցկեղի առաջացման պատճառ դառնալ:

Գործունեություն

Առաջարկում ենք թափոսնների վնասազերծման հետեվյալ ծառայությունները
Պլաստիկ թափոնների վերամշակում

Հավաքագրում

Բանեցված անվադողերը մեր միջոցներով հավաքվում և տեղափոխվում են ընկերության տարածք, որտեղ տեսակավորվում և վերամշակվում են

Պիրոլիզային վառելիք

Տեխնոլոգիա

Խոշոր անվադողերը բաժանվում են մասերի և վնասազերծվում են վերամշակման ժամանակակից անթափոն տեխնոլոգիաներով

քարթիջների վնասազերծում

ՇՄԱԳ

Վերամշակման արդյունքում առաջացած աղտոտվածության առավելագույն մակարդակը ՍԹԽ-ները չի գերազանցում

Գործընկերներ

AM-Eska-ն հաջողությամբ համագործակցում է հետեվյալ կազմակերպությունների հետ
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
  •  Արզնու խճուղի 2/1/2,
    Աբովյան, Հայաստան
  •  +374 77 44 27 33
  • info@eska.am